Šta nam govore oznake na deklaracijama?

Deklaracija je lična karta svakog proizvoda.

Da bismo razumeli šta piše na nekoj deklaraciji, moramo prvo naučiti kako da ih čitamo i šta je obavezni deo svake deklaracije.

Obavezni deo koji sadrži svaka deklaracija je: naziv hrane, spisak sastojaka u kojima su boldiranim slovima ili naglašenim fontom obeleženi alergeni, količina pojedinačnih sastojaka ili kategorija sastojaka, neto količina hrane, datum minimalne trajnosti, posebni uslovi čuvanja, naziv i adresa subjekta u poslovanju hranom pod čijim imenom se hrana stavlja u promet a registrovan je u Republici Srbiji, mesto-odnosno zemlja porekla, uputstvo za upotrebu – kada je to potrebno.

Šta je spisak sastojaka, šta je složeni sastojak, a šta nutritivna tablica je OVDE detaljno objašnjeno.