Grafik rasta

Pred vama je grafikon rasta beba od 0 do 36 meseci. Da biste vizuelno prikazali gde se vaša beba nalazi u odnosu na norme, u donju formu unesite njenu starost, pol i visinu i pritisnite dugme „izračunajte". Tada će se na grafikonu prikazati plava tačka koja će pokazivati da li je vaše dete u normalnim granicama visine ili ispod ili iznad njih.

Grafikon je razvijen u skladu sa normama Svetske zdravstvene organizacije, 2006 godine.

Ako je tačka pronađena na grafikonu u ZELENOJ ZONI, onda rast deteta odgovara prosečnim vrednostima norme.

Indikator Značajno ispod norme i Značajno iznad norme govori o potrebi za dodatnim konsultacijama sa pedijatrom. Međutim, napominjemo i da je rast svake bebe individualan. Savet roditeljima je da pažljivo prate rast i razvoj svojih beba uz stručnu pomoć pedijatra, ali da zbog prevelike brige ne zaborave da uživaju u odrastanju svoje bebe. Svako odstupanje od razvojnih normi ne mora nužno da bude pokazatelj kašnjenja u razvoju.

Prevucite tabelu ulevo kako biste videli ostatak informacija.

Razvoj

Uzrast
0 meseci
24 meseca
Pol
Rast
od 44 do 97 cm.
Vrednost treba da bude od 44 do 97 cm.
Uzrast 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
● Značajno iznad norme 55 60.6 64.4 67.6 70.1 72.2 74.0 75.7 77.2 78.7 80.1 81.5 82.9 84.2 85.5 86.7 88.0 89.2 90.4 91.5 92.6 93.8 94.9 95.9 97.0
● Iznad norme 53 58.6 62.4 65.5 68.0 70.1 71.9 73.5 75.0 76.5 77.9 79.2 80.5 81.8 83.0 84.2 85.4 86.5 87.7 88.8 89.8 90.9 91.9 92.9 93.9
● Gornja granica norme 51 56.7 60.4 63.5 66.0 68.0 69.8 71.3 72.8 74.2 75.6 76.9 78.1 79.3 80.5 81.7 82.8 83.9 85.0 86.0 87.0 88.0 89.0 89.9 90.9
● Norma (srednja) 49 54.7 58.4 61.4 63.9 65.9 67.6 69.2 70.6 72.0 73.3 74.5 75.7 76.9 78.0 79.1 80.2 81.2 82.3 83.2 84.2 85.1 86.0 86.9 87.8
● Donja granica norme 48 52.8 56.4 59.4 61.8 63.8 65.5 67.0 68.4 69.7 71.0 72.2 73.4 74.5 75.6 76.6 77.6 78.6 79.6 80.5 81.4 82.3 83.1 83.9 84.8
● Ispod norme 46 50.8 54.4 57.3 59.7 61.7 63.3 64.8 66.2 67.5 68.7 69.9 71.0 72.1 73.1 74.1 75.0 76.0 76.9 77.7 78.6 79.4 80.2 81.0 81.7
● Značajno ispod norme 44 48.9 52.4 55.3 57.6 59.6 61.2 62.7 64.0 65.2 66.4 67.6 68.6 69.6 70.6 71.6 72.5 73.3 74.2 75.0 75.8 76.5 77.2 78.0 78.7