Графикон за раст

Пред вас е графикон за раст на бебе од 0 до 36 месеци. За да добиете визуелен приказ каде е вашето бебе во однос на просекот, внесете ја возраста, полот и висината во формуларот и притиснете на копчето „Пресметај“. Тогаш, на графиконот ќе се појави сина точка која ќе индицира дали вашето дете е во рамки на нормалните граници за висина или е под или над нив.

Графиконот е развиен во согласност со стандардите на Светската здравствена организација, 2006г.

Доколку точката се наоѓа во ЗЕЛЕНАТА ЗОНА на графиконот, тогаш растот на детето соодветствува со просечните вредности на нормалата

Индикаторот Значително под нормалата и Значително над нормалата ни покажува дека треба да се направат дополнителни консултации со педијатар. Сепак, исто така имајте предвид дека растот на секое бебе е индивидуален. Совет до родителите е будно да го следат растот и развојот на нивните бебиња со помош на стручно лице – педијатар, но поради прекумерната грижа не треба да заборават да уживаат во растот на своето бебе. Секоја девијација од нормалата во развојот не мора да биде и индикатор за бавен развој.

Prevucite tabelu ulevo kako biste videli ostatak informacija.

Razvoj

Возраст
0 месеци
24 месеци
Пол
висина
од 44 до 97 cm.
Vrednost treba da bude od 44 do 97 cm.
Uzrast 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
● Значително над нормалата 55 60.6 64.4 67.6 70.1 72.2 74.0 75.7 77.2 78.7 80.1 81.5 82.9 84.2 85.5 86.7 88.0 89.2 90.4 91.5 92.6 93.8 94.9 95.9 97.0
● Под нормала 53 58.6 62.4 65.5 68.0 70.1 71.9 73.5 75.0 76.5 77.9 79.2 80.5 81.8 83.0 84.2 85.4 86.5 87.7 88.8 89.8 90.9 91.9 92.9 93.9
● Горна граница на нормала 51 56.7 60.4 63.5 66.0 68.0 69.8 71.3 72.8 74.2 75.6 76.9 78.1 79.3 80.5 81.7 82.8 83.9 85.0 86.0 87.0 88.0 89.0 89.9 90.9
● Нормала 49 54.7 58.4 61.4 63.9 65.9 67.6 69.2 70.6 72.0 73.3 74.5 75.7 76.9 78.0 79.1 80.2 81.2 82.3 83.2 84.2 85.1 86.0 86.9 87.8
● Долна граница на нормала 48 52.8 56.4 59.4 61.8 63.8 65.5 67.0 68.4 69.7 71.0 72.2 73.4 74.5 75.6 76.6 77.6 78.6 79.6 80.5 81.4 82.3 83.1 83.9 84.8
● Под нормала 46 50.8 54.4 57.3 59.7 61.7 63.3 64.8 66.2 67.5 68.7 69.9 71.0 72.1 73.1 74.1 75.0 76.0 76.9 77.7 78.6 79.4 80.2 81.0 81.7
● Значително под нормала 44 48.9 52.4 55.3 57.6 59.6 61.2 62.7 64.0 65.2 66.4 67.6 68.6 69.6 70.6 71.6 72.5 73.3 74.2 75.0 75.8 76.5 77.2 78.0 78.7