Historiku ynë

Pas markës Nutrino fshihet BFF-Fabrika, e Ushqimit për Bebe, një fabrikë e re me pajisje nga më modernet, me detyrën e rëndësishme për t’u kujdesur për ushqyerjen e shëndetshme të fëmijëve. Procesi i prodhimit të Nutrino përmbush standardet globale më moderne, dhe lëndët e para që ne përdorim janë të cilësisë më të lartë dhe nga furnitorë të certifikuar.

Nutrino është këtu për të ndihmuar çdo nënë në rolin më të bukur dhe në profesionin më të rëndësishëm në botë, duke qenë të gjithë fëmijët e shijojnë Nutrinon, dhe çdo nënë gjen tek ai një aleat të besueshëm që ofron më të mirën përfëmijën e saj.

Cilësia, siguria, profesionalizmi, ndjeshmëria, dhe novacioni janë vlerat që udhëheqin punën tonë ditë pas dite.

Nutrino punon vazhdimisht për të sjellë novacione, në mënyrë që t’u ofrojë fëmijëvetuaj produkte të cilësisë më të lartë për sa u përket karakteristikave organoleptike dhe ndijore, cilësive fiziko-kimike, kritereve të larta mikrobiologjike, mungesës së ndotësve dhe pesticideve apo çdo lloji substance tjetër që mund të vërë në rrezik shëndetin e fëmijëve.

Të gjithë përbërësit që përdoren në proceset e prodhimit të Nutrinos përmbushin standarde të rrepta cilësie për sa i përket karakteristikave organoleptike dhe ndijore, cilësive fiziko-kimike, kritereve të larta mikrobiologjike, mungesës së ndotësve dhe pesticideve apo çdo lloji substance tjetër që mund të vërë në rrezik shëndetin e fëmijëve.

Nuk ka përgjegjësi më të madhe se sa të punosh për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë, nga përbërësit e produkteve tona e deri te produkti përfundimtar.

Ndaj, të dashura nëna, na lejoni t’ju tregojmë pse jemi një zgjedhje e shëndetshme për zhvillimin e duhur të fëmijës sua...
Sepse fëmija juaj meriton më të mirën!

Këtu do të gjeni më shumë për proceset e prodhimit të Nutrino